Home

Najbardziej poszukiwane zawody

Jakie zawody są najczęściej poszukiwane przez pracodawców? Na jakich pracowników jest zapotrzebowanie? Kogo najczęściej się poszukuje i najchętniej przyjmuje? Spróbujmy zrobić mały przegląd informacji na temat najbardziej poszukiwanych w naszym kraju zawodów:

Jedno z kluczowych miejsc na liście najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów zazwyczaj zajmują wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Chodzi tutaj między innymi o malarzy, cieśli, murarzy. Pracodawcy narzekają, że na rynku jest duży deficyt tego rodzaju pracowników. Brakuje osób z odpowiednimi umiejętnościami, po przeszkoleniu. Często pracownikom również brakuje doświadczenia w danego rodzaju branży. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Chyba najważniejsze są tutaj swego rodzaju stereotypy, opinie krążące wokół tych zawodów. Osoby je wykonujące zazwyczaj postrzegane są jako mające niższy status społeczny, mniej wartościowe itp. Na brak zainteresowania szkołami zawodowymi mocno wpłynęła również sytuacja naszego kraju po upadku komunizmu. Wówczas to, wielu ludzi po szkołach zawodowych znalazło się bez pracy. Wiele osób poszło więc na studia, w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych, rozważano wówczas nawet pomysł likwidacji szkół zawodowych. Obecnie sytuacja jednak mocno się zmieniła. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej okazało się,że również tam jest dosyć duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, między innymi budowlanych. Osoby nie mogące znaleźć zatrudnienia w naszym kraju, w wielu przypadkach przeniosły się więc na Zachód. Obecnie również w naszym kraju istnieje duże zapotrzebowanie na tych ludzi na rynku pracy. Wykwalifikowani fachowcy są w cenie, wciąż jednak nie zawsze i nie wszyscy. Ostatnio na przykład, po zakończeniu Euro 2012, skończył się również ów „boom budownictwa”. W efekcie na niektórych fachowców w tej branży zapotrzebowanie wyraźnie się zmniejszyło, inni natomiast nadal są potrzebni. Duże zapotrzebowanie jest także w branży IT na osoby których specjalizacją jest reklama internetowa poprzez pozycjonowanie stron w internecie. Czasami trudno jest więc ocenić, który zawód z tej grupy akurat będzie „na topie” a który nie.